Svoje učešće potvrdili su brojni ugledni praktičari, naučnici i profesionalci sa područja Balkana i južne Evrope:

 • Prof. dr sc. Gordana Buljan Flander klinička je psihologinja, integrativni psihoterapeut za decu, adolescente i odrasle, stalna sudska veštakinja za zlostavljanu i traumatizovanu decu, redovni profesor na više fakulteta, savetnica u GBF Educa d.o.o.
 • prim. Domagoj Štimac, dr. med., specijalist psihijatar, subspec. dečje i adolescentne psihijatrije, Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom Popovača
 • Teodora Minčić, specijalista medicinske psihologije, klinički psiholog, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • dr Marija Mitković Vončina, psihijatar, Institut za mentalno zdravlje, Beograd,
 • Maja Stojanović, psiholog, sistemski porodični psihoterapeut, Centar za socijalni rad Sveti Sava, Niš
 • Jelena Zorić, psiholog, psihoterapeut, Centar za socijalni rad Novi Sad,
 • Dragutin Nikolić, psiholog, porodični psihoterapeut,
 • mr Tatjana Katkić Stanić, socijalna radnica, doktorantkinja, ravnateljica Zavoda za socijalni rad Hrvatske

Gosti iz SAD-a koji će takodje učestvovati na ovoj konferenciji:

 • Dr Craig Childress, PsyD, klinički psiholog, jedan od vodećih u svetu i kreator prvog naučno utemeljenog i sveobuhvatnog modela koji ima za cilj procenu, dijagnstfikovanje i terapiju patogenog roditeljstva koje se manifestuje u odbijanju deteta od roditelja, označeno kao jedna od najgorih patologija prisutnih i nerešenih do danas.
 • Melanie B. Greenham, istraživačica povezana s Odsekom za psihologiju i političke nauke na Univerzitetu Eastern New Mexico, SAD. Fokusirana na zakonodavnu reformu kako bi pomogla u otkrivanju patogenog roditeljstva u sudskim slučajevima sa visokim konfliktom u porodici i porodičnom nasilju i usmerila identifikovane porodice prema odgovarajućim dijagnozama i planovima lečenja.
  Jedan od njenih naučnih radova požete pogledati ovde.
 • Dorcy Pruter, je osnivač i izvršni direktor Instituta Conscious Co-Parenting. Kroz podučavanje o ponovnom ujedinjenju i edukaciju o zajedničkom roditeljstvu, Dorcy pruža strategije i rešenja za roditelje i decu da se ponovo povežu, ili ostanu povezani, tokom i nakon razvoda visokog konflikta.
  Primarni fokus Dorcyinog rada u Institutu Conscious Co-Parenting su visokokonfliktni sporovi oko starateljstva koji uključuju emocionalne prekide unutar članova porodice. To je ono što je mnogima najčešće poznato kao „roditeljsko otuđenje“. Glavni problem je kada dođe do prekida roditelj-dete kao rezultat patogenog roditeljstva, oblika psihičkog zlostavljanja deteta.
  „Gospođa Pruter je najstručnija i najvještija profesionalka na porodičnim sudovima u oporavku dece od psihičkog zlostavljanja dece i složene traume koju je naneo patogeni roditelj. Gospođa Pruter i njen rad u CCPI-u imaju moju punu podršku.“ (Dr Craig Childress, PsyD)

Predstavnici udruženja iz regiona:

 • Melita Požgaj, tajnica Hrvatske udruga za ravnopravno roditeljstvo, iskustvena savetnica,
 • Iztok Ivančič, predsednik društva DOOR i iskustveni savetnik, Slovenija,
 • mr Edin Sarač, jedan od pokretača inicijative Za ravnopravno roditeljstvo Bosne i Hercegovine i iskustveni savetnik, Bosna i Hercegovina,
 • Naum Ribaroski, predsednik i iskustveni savetnik Centra za ravnopravno roditeljstvo, Severna Makedonija,
 • mr Dejan Pavlović, socijalni radnik, doktorand, socijalni i iskustveni savetnik, predsednik Centra ravnopravnog roditeljstva

Konferencija će biti održana hibridno, uživo i putem Zoom aplikacije sa prevodom sa i na engleski jezik u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, u vidu prezentacija, panela i sesija.

Za više informacija o konferenciji obratite se na: [email protected]

Podelite ovaj članaka, odeberite vašu platformu!

Najnoviji članci