Konferencija 2023

Druga međunarodna konferencija o ravnopravnom roditeljstvu
IZAZOVI RAVNOPRAVNOG RODITELJSTVA
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu 27. i 28. aprila 2023. godine.

Druga međunarodna konferencija o ravnopravnom roditeljstvu na području Balkana pod nazivom IZAZOVI RAVNOPRAVNOG RODITELJSTVA, a ovog puta u organizaciji Centra ravnopravnog roditeljstva iz Novog Sada, Srbija, održaće se u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu 27. i 28. aprila 2023. godine.

Događaj će biti kombinacija ličnog prisustva i praćenja putem interneta uživo.

Konferencija će se baviti glavnim temama i pitanjima zajedničkog roditeljstva, na koji način i nakon razvoda omogućiti deci prisustvo oba roditelja u njihovim životima, izdržavanje dece, rešavanje vršenja roditeljskog prava, realnog nasilja i zloupotreba nasilja u porodici kao i psihičkog zlostavljanja dece, a koje utiče na najbolji interes dece da vole oba roditelja, da nastave da žive sa njima i pored njihovog razvoda i da oba roditelja nastave da pružaju svu brigu, pažnju, vaspitanje i usmeravanje svoje dece.

Jedan od ciljeva ove manifestacije je podizanje svesti o ovim izazovima i upozoravanje društva i socijalnog, društvenog, pravnog i zakonodavnog okruženja na teške posledice po decu i porodice i društvo u celini ako se ovim izazovima ne odgovori na adekvatan način i pravovremeno.

Detaljan Informator o Konferenciji možete skinuti odavde (u PDF formatu).

Preuzmite prijavu za učešće na dvodnevnoj
međunarodnoj konferenciji
IZAZOVI RAVNOPRAVNOG RODITELJSTVA
27/28.04.2023. godine

Postanite naš član

Go to Top