Centar ravnopravnog roditeljstva, osnovan 2013. godine sa sedištem u Novom Sadu, Srbija, je jedno od udruženja iz regiona usmereno na ciljeve sa glavnim fokusom na promociji i punoj primeni vrednosti ravnopravnog roditeljstva, zaštite dece u postupcima i nakon razvoda kao i zaštite uloge oba roditelja i najbližih srodnika u životu dece kao najboljeg interesa deteta u socijalno-pravnoj zaštiti dece i naučnoj zajednici, sa ciljem promene zakonodavnog i procesno-proceduralnog okvira u pravcu ostvarivanja ravnopravnog roditeljstva i bolje zaštite dece i porodica u visokokonfliktnim porodičnim situacijama.

Organizacioni odbor čine: mr Dejan Pavlović, Centar ravnopravnog roditeljstva – predsedavajući, članovi: Ana Lojpur, Ambasada Švedske, Srbija, Melita Požgaj, Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo, Iztok Ivančič, Društvo DOOR, Slovenija, mr Edin Sarač, građanska inicijativa Za ravnopravno roditeljstvo Bosne i Hercegovine, Naum Ribaroski, Centar za ravnopravno roditeljstvo Severne Makedonije, Miloš Vučković, Centar ravnopravnog roditeljstva, Srbija

Naučni odbor čine: prof. dr Gordana Buljan Flander, Dragutin Nikolić, mr Dejan Pavlović

Srdačno pozdravljamo i dočekujemo roditelje i srodnike dece kao i stručnjake iz pravosuđa, socijalnog rada, psihologije, sociologije i drugih akademskih disciplina koje se bave navedenim pitanjima i koji su spremni da iznesu i razgovaraju o svojim nalazima, gledištima i sugestijama za sistematsko unapređenje i implementaciju najboljih praksi u polju zajedničkog roditeljstva i zaštite najboljeg interesa deteta.

Podelite ovaj članaka, odeberite vašu platformu!

Najnoviji članci