Naša Misija

Pružanjem iskustvene, socijalne, psihološke i pravne podrške roditeljima i deci iz bračnih i vanbračnih veza u procesu razvoda, postrazvodnom periodu i braku omoguće što bolja rešenja koja su prvenstveno u najboljem interesu deteta.

Informisanje građana i edukacija stručnjaka u oblastima socijalne, pravne, zdravstvene zaštite i obrazovanja o najboljem modelu po dete, ravnopravnom roditeljstvu bez diskriminacije.

Sve je postalo besmisleno, nisam verovao da ću ikada više videti svoje dete, nisam verovao institucijama, nisam znao šta da radim, stalne nesnovane i odbačene prijave i troškovi su me potpuno iscrpli. Rešio sam da odustanem i onda mi je sestra rekla da je čula za vas. Postupak nije završen, ali se moje dete i ja sada i vidimo i družimo. Sada znam da nema odustajanja, nikada, idemo dalje ZAJEDNO!

Anonimno • vlasnik kompanije

Bila sam tetka, da bila. Zarad održanja porodice brat je odbacio sestru iz života svog sina. Ne, nemam svoju decu, zato imam njega. Moj bratanac sada to ne shvata jer je mali, ali znam da ću ponovo biti tetka. Uz Centar ravnopravnog roditeljstva i tim sa kojim sam sarađivala mi se nada povratila. Shvatila sam, ne vrede ni sudovi ni tužbe, on i ja smo bitni. Voli ga tetka.

Anonimno • Projekt Manager

Naša Vizija

Svako dete, bilo da ono živi u bračnoj, vanbračnoj zajednici, jednoroditeljskoj, srodničkoj ili hraniteljskoj porodici ima pravo da život, odrastanje, zdravlje, vaspitanje i događaje od njegovog značaja proživi u harmoničnom okruženju uz razvijanje zdravih odnosa sa oba roditelja i njihovim srodnicima i da to bude izbor i deteta i roditelja bez ucena i bez bilo kog oblika nasilja u porodici i nad detetom.