Pozivamo vas na međunarodnu tribinu pod nazivom: Prava deteta i prava roditelja na ravnopravno roditeljstvo

Dragi prijatelji,

Pozivamo Vas da uzmete učešće na međunarodnoj tribini pod nazivom: Prava deteta i prava roditelja na ravnopravno roditeljstvo koja će se održati na Međunarodni dan ljudskih prava 10.12.2022. sa početkom u 12 časova u prostorijama Radio kafea Radija 021, Svetozara Miletića 45, Novi Sad

Konvencija o ljudskim pravima doneta 10. decembra 1948. godine predvidela je niz prava koje bi trebalo da ostvaruju svi ljudi, ne samo žitelji zemalja potpisnica, a koja između ostalog predviđa da „svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske“, zatim  zabranu diskriminacije „uživanjem prava i sloboda predviđenim u ovoj Konvenciji“, kao i „jednakost supružnika u vezi sa brakom, u toku braka i u slučaju njegovog raskida, a u pogledu međusobnih građanskopravnih prava i obaveza u svom odnosu prema deci“ predviđeno Protokolom broj 7 uz Konvenciju.

Konvencija o pravima dece doneta 20. novembra 1989. donosi veća prava za decu ističući pravo deteta iznad svih prava kao zaštitni model za budućnost deteta te i ona države potpisnice obavezuju da „detetu obezbede takvu zaštitu i brigu koja je neophodna za njihovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i obaveze njihovih roditelja, zakonskih staratelja ili drugih pojedinaca koji su pravno odgovorni za dete.“ Pravo je deteta  „odvojenog od jednog ili oba roditelja da održava lične odnose i neposredne kontakte sa oba roditelja“ kao i „dete čiji su roditelji nastanjeni u različitim državama će imati pravo da, osim u izuzetnim okolnostima, redovno održava lične odnose i neposredne kontakte sa oba roditelja.“ Objedinjujući ljudska i prava dece u Deklaraciji se navodi da će države potpisnice „uložiti najveće napore da se obezbedi priznavanje principa da oba roditelja imaju zajedničku odgovornost u podizanju i razvoju deteta.“

Svoja gledište na odnose između roditeljstva, dece, ljudskih i dečijih prava, a kroz prizmu ravnopravnog roditeljstva će predstaviti:

  • Melita Požgaj, tajnica Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo, Hrvatska
  • Iztok Ivančič, predsednik DOOR-a (Društvo za otroke, očetovstvo in resnico), Slovenija
  • Naum Ribaroski, predsednik Centra za ravnopravno roditeljstvo, Severna Makedonija
  • Edin Sarač, aktivista Građanske inicijative: Za ravnopravno roditeljstvo Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
  • Dejan Pavlović, predsednik Centra ravnopravnog roditeljstva, Srbija
  • Moderatorka tribine: Bojana Latinović, novinarka

Radujemo se susretu sa Vama i srdačno Vas pozdravljamo!

Tribinu možete pogledati na našem YouTube kanalu.

Saopštenje za javnost nakon tribine, možete pročitati ovde.

Autor: Dejan Pavlović

Evo kako je bilo na tribini

Podelite ovaj članak

Postanite naš član